تبلیغات
ان الارض یرثها عبادی الصالحون - چه کسی سرکار بیاید...

ان الارض یرثها عبادی الصالحون
 
همانا بندگان صالح من وارثان زمین اند
برای دریافت کد گنجینه کلیک کنید


كسانی را روی كار بیاورید كه ایستادگی در مقابل زورگویان را ارزش بدانند.

من میخواهم عرض كنم عزیزان من! این آگاهى همیشه لازم است. امروز هم لازم است، فردا هم لازم است. نسل جوان ما خوشبختانه امروز یك نسل غالب در سرتاسر كشور است. جوانها بهوش باشند، بیدار باشند. معیارها مشخص است. در انتخابات، این آگاهى باید اثر كند؛ در بیان خواسته‏ هاى ملت این آگاهى باید تأثیر بگذارد؛ در حضور گوناگون، در مسائل مختلف، این آگاهى بایستى اثر بگذارد. ملت ایران در انتخابهاى خود - معیارهاى انتخابات را من آن روز عرض كردم، این هم مكمل آنهاست - توجه كند؛ كسانى با رأى ملت سر كار نیایند كه در مقابل دشمنان بخواهند دست تسلیم بالا ببرند و آبروى ملت ایران را ببرند. كسانى سر كار نیایند كه بخواهند با تملق‏ گوئى به غرب، به دولتهاى غربى، به دولتهاى زورگو و مستكبر، به خیال خودشان بخواهند براى خودشان موقعیتى در سطح بین‏ المللى دست و پا كنند. اینها براى ملت ایران ارزشى ندارد. كسانى سر كار نیایند كه دشمنان ملت ایران طمع بورزند كه به وسیله‏ ى آنها بتوانند صفوف ملت را از هم جدا كنند، مردم را از دینشان، از اصولشان، از ارزشهاى انقلابى‏شان دور كنند. ملت باید آگاه باشد. اگر كسانى بر سر كار بیایند كه در مراكز گوناگون سیاسى یا اقتصادى به جاى اینكه به فكر ادامه‏ ى راه امام و ارزشها و اصول ترسیم شده‏ ى به وسیله‏ ى امام باشند، به فكر به دست آوردن دل فلان قدرت غربى و فلان مستكبر بین‏ المللى باشند، براى ملت ایران مصیبت خواهد بود. این آگاهى براى ملت لازم است.
بیانات در دیدار مردم بیجار ۱۳۸۸/۰۲/۲۸


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 توسط دلتنگ شهدا
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}