تبلیغات
ان الارض یرثها عبادی الصالحون - انتخابات یك فریضه است

ان الارض یرثها عبادی الصالحون
 
همانا بندگان صالح من وارثان زمین اند
برای دریافت کد گنجینه کلیک کنید


آنچه مربوط به مسائل كشور است، مهمترین مسئله، مسئله‏ ى انتخابات است. انتخابات یكى از آن عرصه‏ هاى بسیار حساس و تعیین ‏كننده است. اگر هر دوره‏ اى از این دوره‏ هاى انتخابات را شما ملاحظه كنید، تحلیل كنید، خواهید دید در هر كدام از انتخابات هاى ما ، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات ریاست جمهورى و بعضى انتخابات هاى دیگر - در هر برهه‏ اى سعى گردانندگان تبلیغات خصمانه‏ ى استكبار جهانى بر این بوده است كه حضور مردم را كمرنگ كنند؛ انگیزه ‏ى مردم را كم كنند؛ همت آنها را، امید آنها را نسبت به انتخابات از بین ببرند یا كمرنگ كنند. البته به توفیق الهى نتوانسته‏ اند.

برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید

این نشان دهنده‏ ى اهمیت انتخابات است. آن كسانى كه دم از دموكراسى و مردم‏ سالارى و حقوق مردم و نظامهاى مردمى میزنند و با این بهانه كشورگشائى میكنند، كشتار میكنند، فاجعه‏ آفرینى میكنند، آنها در مقابل مردم‏ سالارى ملت ایران درمانده‏ اند. این براى آنها یك مشكل حل‏ ناشدنى است. نمیدانند چه بكنند با این حادثه، چه بگویند. از رژیم كودتائى حمایت میكنند، از رژیم هاى موروثى حمایت میكنند، از كشورهائى كه هیچوقت در آنها آراء مردم مرجع نبوده است براى تشكیل حكومت، پشتیبانى میكنند، آن وقت در مقابل ملت ایران كه اینجور آزادانه وارد میدان میشود و قانون گذار را، مجرى را و مسئولیت هاى اساسى را انتخاب میكند، چه میتوانند بگویند؟ در مقابل چشم مردم دنیا چه كار میتوانند بكنند؟ ناچارند یا بگویند آزادى نیست یا بگویند مردم شركت نكردند، یا اگر بتوانند انتخابات را تعطیل كنند؛ كمااینكه در یك برهه‏ اى همت آنها به وسیله‏ ى بعضى از عناصر فریب‏ خورده این بود كه انتخابات را بكلى تعطیل كنند، كه اصلاً انتخابات انجام نگیرد؛ ولى به فضل خدا نتوانستند این كار را بكنند؛ اما همتشان این بود. این اهمیت انتخابات را نشان میدهد.
آنچه در انتخابات بسیار مهم است، حضور عمومى مردم است؛ همه باید در انتخابات شركت كنند؛ این یك وظیفه‏ ى ملى است؛ این چیزى نیست كه با بودن دولت دولت هاى مختلف، روى كار بودن جریانهاى مختلف، جناحهاى مختلف، تغییر بپذیرد. انتخابات یك فریضه است؛ همه باید شركت كنند؛ همه باید خود را موظف بدانند براى اینكه در انتخابات شركت كنند. بهانه‏ جوئى نباید بشود. بعضى از حرفها بهانه ‏جوئى است. گاهى بهانه‏ جوئى حقیقى است، گاهى بهانه‏ جوئى براى این است كه مردم دلسرد بشوند. انتخابات در كشور ما در مقایسه‏ ى با انتخابات هائى كه ما می بینیم در دنیا دارد انجام میگیرد و خبرش را داریم، جزو سالم ترینهاست؛ انتخاباتِ خوبى است.
البته من به مجریان انتخابات توصیه كرده‏ ام، الان هم توصیه میكنم: باید بشدت قانون را رعایت كنند. حد و مرز، قانون است. همه باید الزامات قانونى را بپذیرند و تسلیم الزامات قانونى بشوند. قانون حد فاصل حق و باطل است در حركت و مشى ملت و مسئولین. قانون را نباید دور زد. این باید رعایت بشود؛ بحمداللَّه رعایت هم میشود. ما هم توصیه داریم میكنیم كه با مراقبت و دقت بیشتر قانون را رعایت كنند؛ به كسى ظلم نشود، حق كسى تضییع نشود؛ حق مردم در طرف مقابل، تضییع نشود، كه آدمهاى ناباب و ناصالح، صالح معرفى نشوند؛ آدم هاى صالح هم از حق خودشان محروم نمانند، ناصالح معرفى نشوند. این رعایت هائى است كه باید همه بكنند. اما آنچه كه اصل است، حضور در انتخابات است؛ باید همه در انتخابات شركت كنند؛ این یك وظیفه‏ ى عمومى است.
البته فرصت هست تا روز انتخابات و من تا آن وقت باز هم عرائضى به ملت عزیزمان خواهم داشت. این را عرض كردیم تا كسانى كه در زمینه‏ ى انتخابات فكر میكنند، حرف میزنند، سیاستگذارى میكنند، اجرا میكنند، اقدام میكنند، با توجه به اهمیت این مسئله كار خودشان را دنبال كنند.نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 توسط دلتنگ شهدا
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}