تبلیغات
ان الارض یرثها عبادی الصالحون - این انگشت، ندای لبیك یا خامنه ای است

ان الارض یرثها عبادی الصالحون
 
همانا بندگان صالح من وارثان زمین اند
برای دریافت کد گنجینه کلیک کنید


این انگشت رای پیكرهایی است كه بدنشان قطعه و قطعه و ریز ریز شد تا ما پشت ولایت را خالی نكنیم...

این انگشت رای ملتی است كه میخواهد روی پاهای خودش بایستد و در این راه از هیچ جانفشانی دریغ نمی كند...

این انگشت، خار چشم دشمنان این مرز و بوم است...

این انگشت، كبریت به آتش كشیدن آرزوهای دشمنان ایران و ایرانی است...

این انگشت، ندای لبیك یا خامنه ای است

به كوری چشم همه ی دشمنان

دفاع ما همچنان باقیست...

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 توسط دلتنگ شهدا
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}