تبلیغات
ان الارض یرثها عبادی الصالحون - حماسه سازی

ان الارض یرثها عبادی الصالحون
 
همانا بندگان صالح من وارثان زمین اند
برای دریافت کد گنجینه کلیک کنید


برای پیشرفت کشور حرکتِ جهش‌گونه لازم است،خلق حماسه لازم است؛
آن وقت کشور پیش خواهد رفت،
حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی، دو توأمانند؛
هر کدامی دیگری را تقویت میکند و حفظ میکند و نگه میدارد.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 1 خرداد 1392 توسط دلتنگ شهدا
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}