تبلیغات
ان الارض یرثها عبادی الصالحون - بانوی ڪربلا دریابیم...

ان الارض یرثها عبادی الصالحون
 
همانا بندگان صالح من وارثان زمین اند
برای دریافت کد گنجینه کلیک کنید


مبهوت توام بانو
مبـــــهـــوتــــــــ...

ڪودڪ بودی پهلوی مادرت ـ شڪست.

ڪمی بعد فرق پدرت شڪافت.

.بعدتر جگر پاره پاره شده ی برادر..
تیرهایی که به سمت تابوت نشانه میرفت

و بعدتر ها
امان از آن بعدتر ها

آ ه

چه بر تـــــو گذشتـــ آن زمان!

سرهای بــ ـ ــریده . . .

جسم های تڪه تڪه شده . . .

گریه های ڪودڪان . . .

مویه ی جانسوز مادران . . .

سیلی و شلاق. . .

خیمه های سوخته. . .14قرن است ڪه میشنویم امان از دل 【تو】
***

تمام وجودم درد است زینب جان

درد درڪ نڪردن تو و عزیزانت

درد سستی گامهایم

درد گم ڪردن راه

نوشته شده در تاریخ شنبه 4 خرداد 1392 توسط دلتنگ شهدا
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}