تبلیغات
ان الارض یرثها عبادی الصالحون - کاش ستادی برای آمدن تو تشکیل میدادیم

ان الارض یرثها عبادی الصالحون
 
همانا بندگان صالح من وارثان زمین اند
برای دریافت کد گنجینه کلیک کنید

کاش ستادی برای آمدن تو تشکیل میدادیم
کاش پوستر و تبلیغات تو را در خیابان نشان میدادیم و رنگ ظهورت را رنگ پرچم عباس در عاشورا میکردیم و همه یک رنگ منتظر ظهورت میشدیم نه اینکه با نام تو دکانی برای تبلیغات خود باز کنیم


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 خرداد 1392 توسط دلتنگ شهدا
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}